Varukorg

close icon

Köpvillkor

Köpvillkor

Kontaktinformation
Wästberg Lighting AB (”Wästberg”)
Box 5085, 200 71 Malmö
Organisationsnummer: 556488-8831
Telefon: +46 10 16 15 010
Epost: info@wastberg.com

1.  Allmänt
1.1 Dessa köpvillkor gäller när du beställer produkter av oss genom vår webbsida. 

1.2 Wästberg förbehåller sig rätten att förändra, ersätta eller dra in vilken produkt som helst utan förvarning.

1.3 Genom sin beställning förklarar kunden att denne förstår och accepterar dessa köpvillkor.

2. Priser och betalning
2.1 Priserna på vår webbsida anges inklusive moms.

2.2 Betalning kan göras med kredit- och betalkort.

2.3 Varorna levereras först när Wästberg erhållit full betalning från kunden.

3. Beställningar etc
3.1 Ett köpeavtal mellan Wästberg och kunden anses ingått först när Wästberg tillhandahållit kunden med en orderbekräftelse. En orderbekräftelse skickas ut via e-post kort efter att kunden lagt sin beställning på Wästbergs webbsida. 

4. Leveransvillkor

4.1 Wästberg strävar efter att leverera onlinebeställningar inom EU/EEA inom cirka 14 dagar efter köpet

4.2 Wästberg ska vidta alla rimliga åtgärder för att tillse att varorna levereras inom 14 dagar eller inom sådan annan tid som anges i orderbekräftelsen.

5. Fel
5.1 Köparen ansvarar för att undersöka varorna vid mottagen leverans.

5.2 Skulle levererade varor vara behäftade med fel eller brist, ska köparen så snart köparen upptäckt sådana fel eller brister skriftligen avisera Wästberg om detta. Reklamation som sker inom två månader från att köparen märkt felet ska anses ha lämnats i rätt tid. 

5.3 Om en vara du köpt av Wästberg skulle vara felaktig har du rätt att kräva avhjälpande eller omleverans. I allvarliga fall kan du ha rätt till prisavdrag eller till att häva köpet och få pengarna tillbaka. Du kan dessutom ha rätt att kräva skadestånd. En vara ska anses felaktig om den avviker från specifikationerna på vår webbsida och/eller orderbekräftelsen. 

5.4 Om en levererad vara är felaktig står Wästberg för dina kostnader med anledning av reklamationen, t.ex. returfrakt. Om den reklamerade produkten däremot visar sig vara felfri eller att skadan uppstått genom yttre åverkan debiterar vi dig för en felsökningsavgift samt för tillämpliga fraktkostnader. 

5.5 Ersättningsanspråk för eventuell transportskada ska riktas direkt mot transportföretaget.

6. Ångerrätt
6.1 Konsumenter inom EU och EES har 14 dagars ångerrätt för varor som köpts online. Om du vill utnyttja din ångerrätt måste du inom 14 dagar från mottagandet av din beställning skicka ett e-postmeddelande till info@wastberg.com där du anger att du vill utöva din ångerrätt

6.2 Inom 14 dagar från att Wästberg informerats om att du önskar utnyttja din ångerrätt är du skyldig att returnera den aktuella produkten till Wästberg med hjälp av den fraktetikett som tillhandahålls av Wästberg. Alla produkter ska returneras oanvända, i originalförpackning och i samma skick som när du mottog den aktuella produkten.

6.3 Efter mottagandet av den returnerade produkten kommer Wästberg ersätta värdet på den returnerade produkten med ett avdrag om 200 sek för returfrakten. 

7. Returrätt
7.1 Alla returer måste godkännas av Wästberg, som följer upp med ett returnummer och en fraktetikett.

7.2 Alla varor som ska returneras måste returneras i sina originalförpackningar och ytteremballaget ska förses med fraktetiketten och returnumret. Returer som saknar fraktetikett eller returnummer kommer att avfärdas av Wästberg.

7.3 Efter mottagandet av den returnerade produkten kommer Wästberg ersätta värdet på den returnerade produkten med ett avdrag om 20 € för returfrakten. 

7.4 Varor som reklamerats ska returneras till Wästbergs lagerlokal inom två (2) månader från att kunden erhöll fraktetikett och returnummer. Om så inte sker förbehåller sig Wästberg rätten att avfärda returen.

8. Garanti
8.1 Alla Wästbergs varor omfattas av två (2) års garanti beträffande fabrikations- och materialfel. Garantitiden gäller från fakturadatum.

8.2 Garantin ovan omfattar inte fel till följd av normalt slitage, skador orsakade av olyckor eller fel som uppstår på grund av att kunden eller tredje man inte iakttar Wästbergs instruktioner eller skriftliga rekommendationer.

8.3 Om ovanstående villkor är uppfyllda, ska Wästberg avhjälpa felet eller ersätta de felaktiga varorna med nya, avtalsenliga varor.

8.4 Wästberg svarar inte för kostnader hänförliga till felsökning, demontering, elarbeten eller andra installationskostnader.

9. Tillämplig lag och tvister
9.1 Svensk lag ska tillämpas på dessa allmänna villkor och köpeavtalet. Tvist som uppstår med anledning av dessa allmänna villkor eller köpeavtalet ska avgöras av allmän domstol, med Helsingborgs tingsrätt som första instans.